Smalspoor Boeken
Op deze pagina stel ik een paar boeken voor die over smalspoor gaan.
De afbeelding van de boeken zijn niet in de juiste verhoudingen weergegeven.
Over de inhoud van de boeken en de sites ben ik niet verantwoordelijk.

Books about Industrial Narrow Gauge
On this page I will introduce You some books about Industrial Narrow Gauge.
The picture of the books are not in the right proportions.
I am not responsible about the contents of the books.


Smalspoor boeken uit Nederland.
-
Books from the Netherlands.

Hierboven staat het museumboekje van het Industrieel Smalspoor Museum te Erica, Drenthe.
Het boekje is in het Museum te koop, in het boekje staat informatie over het museum, de geschiedenis over het terrein waarop het museum gehuisvest is.
Geschreven door: A. Steenmeijer.
-
The museum guide from the Industrieel Smalspoor Museum at Erica, Drenthe, the Netherlands.
You can by the book at the museum, there is information about the museum, the history about the museum site (a former peat factory).
Written by: A. Steenmeijer.

Een boekje over waar smalspoor materiaal in Nederland was te vinden, het boekje is enigzins gedateerd, uitgave 1985.
Uitgeverij De Alk
Geschreven door: H. Sluijters.
Of dit boekje nog te koop is weet ik niet, op de site van De Alk staat hij niet meer. Op diverse beurzen heb ik hem nog wel zien liggen.
-
A book about the Industrial Narrow Gauge in the Netherlands.
Publisher: De Alk
Written by: H. Sluijters.
This book is a little bit out of date, published in 1985.

Een uitgebreid boek over smalspoor materieel in Nederland, nu en in het verleden.
Walburg pers
Geschreven door: Henk Sluijters
-
The newest publication about Industrial Narrow Gauge in the Netherlands.
Publisher Walburg pers
Written by: Henk Sluijters

Een zeer compleet boek over smalspoor stoomlocomotieven die gebruikt zijn in Nederland.
Uquilair
Geschreven door: H. de Herder
-
A complete summary about Narrow Gauge Steam locomotives which were in use in the Netherlands.
Publisher: Uquilair
Written by: H. de Herder

Dit boek, geschreven door A. Steenmeijer, gaat over de Kromhout smalspoor- en normaalspoorlocomotieven, tevens al die railvoertuigen, waar Kromhout dieselmotoren in gemonteerd werden.
Geschreven door: A. Steenmeijer
Uitgeverij Canaletto/Repro Holland, Alphen aan den Rijn
-

A book about Kromhout narrow gauge- and standard locos.
Publisher: Canaletto/Repro Holland, Alphen aan den Rijn
Written by: A. Steenmeijer

All the publications are in Dutch.


Smalspoor boeken uit Duitsland.
-

Books from Germany.

Boek over smalspoorbouwers, bedrijven waar smalspoor nog in gebruik is in Duitsland en Oostenrijk.
Verlag Ingrid Zeunert
Geschreven door: Andreas Christopher.
-
This book is about Narrow Gauge train builders, and company's in Germany and Austria witch are still using Narrow Gauge.
Publisher Verlag Ingrid Zeunert
Written by: Andreas Christopher.

Boek over de techniek van Smalspoor.
Feld- und Schmalspurbahn-Verlag Karl Paskarb
Geschreven door: Paul Roloff.
-
A book about the technique in Industrial Narrow Gauge.
Publisher Feld- und Schmalspurbahn-Verlag Karl Paskarb
Written by: Paul Roloff.

Een boek over veldspoor in Thüringen.
Verlag Rockstuhl
Geschreven door: Harald Becher.
-
A book about Industrial Narrow Gauge in Thüringen.
Verlag Rockstuhl
Written by: Harald Becher.

Een boek over veldspoor in de DDR.
Wolfgang Herdam Verlag
Geschreven door: Historische Feldbahn Dresden e.V. (Hrsg.).
-
A book about Industrial Narrow Gauge in the DDR.
Wolfgang Herdam Verlag
Written by: Historische Feldbahn Dresden e.V. (Hrsg.).

Een boek over de Heeresfeldbahn der Kaiserzeit.
Verlag Kenning
Geschreven door: Rüdiger Fach en Günter Krall.
-
A book about the Heeresfeldbahn der Kaiserzeit.
Verlag Kenning
Written by: Rüdiger Fach en Günter Krall.

All the publications are in German.


Smalspoor boeken uit Groot Brittannië.
-
Books from Great Britain.

De boeken die hier staan zijn allen uitgaven van het Moseley Railway Trust.
-
The next books are published by the Moseley Railway Trust.

Dit boek handelt over de firma Ruston, er is een omschrijving van de diverse types met een tekening en/of foto.
Geschreven door: David R. Hall.
-
This book is about locos of the Ruston company.
Written by: David R. Hall.

Dit boek handelt over de firma Simplex, er is een omschrijving van de diverse types met een tekening en/of foto.
Geschreven door: D. R. Hall em J. A. S. Rowlands.
-
The book is about locos from the Motor Rail company, Simplex.
Written by: D. R. Hall em J. A. S. Rowlands.

Dit boek handelt over diverse turf firma's die smalspoor gebruikt hebben.
Geschreven door: D. Hall, K. Scanes & J. Tilston.
-
This book is about the Peat Moss railways in Great Britain.
Written by: D. Hall, K. Scanes & J. Tilston.

All the publications are in English.


Natuurlijk zijn er op het gebied van Industrieel Smalspoor veel meer boeken te koop, maar ik heb hier een aantal interessante boeken behandeld die ik in mijn persoonlijke collectie heb.